Отпечатък

Информация в съответствие с раздел 5 TMG:

ZustellAnschrift.de е продукт на

ZustellAnschrift24 GmbH
Zeppelinstraße 5
89160 Dornstadt
Deutschland

Представляван от:
управляващ директор Christoph Rohr

Контакт:
телефон: +49 15757080305
Факс: +49 73489677989
Имейл: info@zustellanschrift.de

Запис в регистъра:
Регистрация в Търговския регистър.
Съд на регистъра: Районен съд Ulm
Регистрационен номер: 5220

Идентификационен номер на данъка върху добавената стойност съгласно раздел 27а от Закона за данък върху добавената стойност:
DE243477447

Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС):
https://ec.europa.eu/consumers/odr
Нашият имейл адрес може да бъде намерен в горната част на отпечатъка.

Ние не сме склонни или задължени да участваме в процедури за решаване на спорове пред арбитражен съд на потребителя.

Отговорност за съдържание
Като доставчик на услуги, от нас се изисква да спазваме Раздел 7 (1) TMG носи отговорност за съдържанието си на тези страници в съответствие с общите закони. Съгласно раздели 8 до 10 от TMG обаче, ние като доставчик на услуги не сме задължени да следим предадена или съхранявана информация на трети лица или да разследваме обстоятелства, които показват незаконна дейност.
Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация в съответствие с общите закони остават незасегнати. В това отношение обаче отговорността е възможна едва от момента на познаване на конкретно нарушение. Ако узнаем за такива нарушения, ние ще премахнем това съдържание незабавно.

Отговорност за връзки
Нашата оферта съдържа връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Следователно не можем да поемем отговорност за тези трети страни съдържание. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги носи отговорност за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници са проверени за евентуални правни нарушения по време на свързването. Незаконното съдържание не е било разпознаваемо по време на свързването.
Постоянният контрол на съдържанието на свързаните страници обаче не е разумен без конкретни признаци за нарушение на закона. Ако узнаем за нарушения на закона, ние ще премахнем тези връзки незабавно.

Авторското право
Съдържанието и произведенията, създадени от операторите на сайта на тези страници, са предмет на немския закон за авторското право. Дублирането, редактирането, разпространението и всякакъв вид експлоатация извън границите на авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор или създател. Изтегляния и копия на този сайт са разрешени само за лична, нетърговски цели.

Доколкото съдържанието на тази страница не е създадено от оператора, се спазват авторските права на трети лица. По-специално, съдържанието на трети страни е маркирано като такова. Ако все пак сте уведомени за нарушение на авторските права, моля, обърнете внимание съответно на това. Ако узнаем за нарушения, ще премахнем това съдържание незабавно.