Deklaracja prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę witrynę. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych pod tym tekstem.

Zbieranie danych w tej witrynie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe znajdziesz w sekcji „Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego” w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

W jaki sposób zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony, Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz . To może być dla. Np. Dane, które podajesz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zapisywane automatycznie lub za Twoją zgodą, kiedy odwiedzasz stronę internetową przez nasze systemy informatyczne. Są to głównie dane techniczne (np. B. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia, że ​​strona internetowa jest wolna od błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy Twojego zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Zawsze masz prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych pozyskać. Masz również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia tych danych. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz w każdej chwili cofnąć tę zgodę na przyszłość. Masz również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Masz również prawo do wniesienia skargi do odpowiedzialnego organu nadzorczego.

Możesz w każdej chwili skontaktować się z nami w tej sprawie oraz w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych.

Analiza narzędzia i narzędzia innych firm – dostawcy

Podczas odwiedzania tej witryny zachowanie podczas surfowania jest oceniane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje o tych programach analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. Sieci hostingu i dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta witryna jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hoster). Dane osobowe zapisane na tej stronie są przechowywane na serwerach gospodarza. Mogą to być przede wszystkim adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dane umów, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do witryn internetowych i inne dane generowane przez witrynę internetową.

Host jest używany do Cel wykonania umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i sprawnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ).

Nasz host przetwarza Twoje dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia jego zobowiązań dotyczących wydajności i postępuje zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi tych danych.

Korzystamy z następującego hosta: < / p>

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen
Niemcy

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

W celu zapewnienia przetwarzania zgodnego z zasadami ochrony danych zawarliśmy z naszą firmą hostingową umowę o realizację zamówienia. < / p>

3. Ogólne informacje i obowiązki – informacje

Uwaga

Właściciel tej witryny bardzo poważnie traktuje ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób iw jakim celu się to dzieje.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. Podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

LieferAnschrift24 GmbH
Zeppelinstraße 5
89160 Dornstadt
Niemcy

Telefon: +4915757080305
E-mail: info@zusellanschrift.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.) .

Okres przechowywania

O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych nie określono konkretnego okresu przechowywania, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeżeli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. Okresy podatkowe lub handlowe); w tym drugim przypadku usunięcie ma miejsce, gdy te przyczyny już nie istnieją.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i do bezpośredniej korespondencji (art. 21 RODO)

JEŚLI PRZETWARZANIE DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F RODO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM CZASIE SPRZECIW PRZETWARZANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z TWOJEJ SPECJALNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O NINIEJSZE POSTANOWIENIA. WŁAŚCIWĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, KTÓRA WYMAGA PRZETWARZANIA, ZNAJDUJE SIĘ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. W PRZYPADKU SPRZECIWU, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, JEŚLI NIE MOŻEMY PODAĆ OBOWIĄZKOWYCH POWODÓW PRZETWARZANIA W TWOIM INTERESIE, WYKONUJEMY LUB PRZEGLĄDU PRAW I WSKAZÓWEK SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 (1) RODO).

JEŚLI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, MASZ PRAWO W KAŻDYM CZASIE SPRZECIWIEĆ PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE W ZWIĄZKU Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNĄ. JEŚLI liczników są Twoje dane osobowe to nie dłużej celów bezpośredniego pocztowego (Sprzeciw TYP 21 ABS 2 DSGVO ..)

.

Reklamacja – całkiem do właściwego nadzoru – organu < / h3>

W przypadku naruszenia RODO osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania to inne środki administracyjne lub sądowe bez uszczerbku

.

prawo do informacji – przenoszenie – ładowanie

Masz odpowiednie informacje, które oparliśmy na Twojej zgodzie lub automatycznie przetwarzać w ramach realizacji umowy, aby została dostarczona Tobie lub stronie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przeniesienia danych do innej odpowiedzialnej osoby, nastąpi to tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli SSL lub Jeśli szyfrowanie TLS jest włączone, dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Zaszyfrowane transakcje płatnicze w tej witrynie

Istnieje po przy zawarciu umowy odpłatnej jesteś zobowiązany podać nam swoje dane dotyczące płatności (np. numer konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są niezbędne do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze przy użyciu popularnych środków płatniczych (Visa / MasterCard, polecenie zapłaty) odbywa się wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http: //” na „https: //” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

W przypadku szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

Masz prawo w dowolnym momencie w ramach obowiązujących przepisów prawa do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz w razie potrzeby prawo do poprawiania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania żądać przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania testu masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było / jest niezgodne z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych. < / li>
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, należy rozważyć swoje i nasze interesy. Dopóki nie jest jeszcze jasne, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – od poza ich przechowywaniem – przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam.

4. Zbieranie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze strony internetowe używają tak zwanych „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one przechowywane albo tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne), albo na stałe (cookies trwałe) na Państwa urządzeniu. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Stałe pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym, dopóki sam ich nie usuniesz lub Twoja przeglądarka internetowa nie usunie ich automatycznie.

W niektórych przypadkach, gdy wchodzisz na naszą stronę, na Twoim urządzeniu końcowym mogą być również zapisywane pliki cookies firm zewnętrznych (stron trzecich Ciasteczka). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z niektórych usług stron trzecich (np. Plików cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie mają różne funkcje. Liczne pliki cookie są niezbędne ze względów technicznych, ponieważ bez nich pewne funkcje witryny internetowej nie działałyby (np. Funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które służą do realizacji procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji, które Państwo chcą (funkcjonalne pliki cookie, np. Funkcja koszyka) lub optymalizacji strony internetowej (np. Pliki cookie do pomiaru oglądalności strony) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, chyba że zostanie wskazana inna podstawa prawna. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie, przechowywanie odpowiednich plików cookie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptowała pliki cookie w niektórych przypadkach lub wykluczała ich ogólne i automatyczne usuwanie aktywować pliki cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny internetowej.

Jeśli pliki cookie są używane przez firmy zewnętrzne lub do celów analitycznych, poinformujemy o tym osobno w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych i, jeśli to konieczne, poprosimy o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • URL odsyłacza
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • < li> Czas żądania serwera

  • adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są gromadzone Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu muszą być zapisane pliki dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz na wypadek dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy jest wymagane. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na efektywnym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. Po przetworzeniu Twojego żądania) ). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami przez e-mail, telefon lub Jeśli skontaktujesz się z nami faksem, Twoje żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, o ile Twoje żądanie jest związane z wykonaniem umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy jest wymagane. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na efektywnym przetwarzaniu przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli Dane, które prześlesz nam w ramach próśb kontaktowych, pozostaną u nas do momentu, aż poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub ustanie cel przechowywania danych (np. Po zakończeniu przetwarzania) Twojego niepokoju). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności prawne okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Matomo

Ta witryna korzysta z usługi analizy sieciowej typu open source Matomo. Matomo wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznawanie użytkownika na różnych stronach w celu analizy zachowania użytkownika (np. Pliki cookie lub odciski palców urządzenia). Informacje zebrane przez Matomo na temat korzystania z tej witryny są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem.

Z pomocą Matomo jesteśmy w stanie zbierać i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających witrynę. Dzięki temu możemy dowiedzieć się między innymi, jakie wyświetlenia strony zostały wykonane, kiedy iz jakiego regionu pochodzą. Gromadzimy również różne pliki dziennika (np. Adres IP, strona odsyłająca, używana przeglądarka i system operacyjny) i możemy mierzyć, czy odwiedzający naszą witrynę wykonują określone działania (np. Kliknięcia, zakupy itp.).

Korzystanie z tej analizy -Tools opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny

ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej witryny internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. Zgoda na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO; zgodę można cofnąć w dowolnym momencie.

[matomo_opt_out]

Hosting

Matomo hostujemy wyłącznie na naszych własnych serwerach, tak aby wszystkie dane analityczne pozostań z nami i nie zostanie przekazany dalej.

6. Newsletter

Newsletter – dane

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany w serwisie, potrzebujemy Twojego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś Są właścicielami podanego adresu e-mail i wyrażają zgodę na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone lub są zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Wykorzystujemy te dane wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracji do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a). RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adres e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu, na przykład poprzez link „Wypisz się” w newsletterze. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane, które zostały u nas zapisane w celu otrzymywania biuletynu, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi biuletynu do czasu rezygnacji z subskrypcji biuletynu i później anulowanie biuletynu lub usunięcie z listy dystrybucyjnej biuletynu po ustaniu celu. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania adresów e-mail z naszej listy dystrybucyjnej biuletynów według własnego uznania w ramach naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Po anulowaniu subskrypcji Lista dystrybucyjna newslettera, Twój adres e-mail może być przechowywany na czarnej liście przez nas lub dostawcę usługi biuletynu, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, pod warunkiem że Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

Sendinblue

Ta strona korzysta z Sendinblue do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlin, Niemcy.

Sendinblue to usługa, za pomocą której można między innymi organizować i analizować wysyłanie biuletynów. Dane, które podajesz w celu zapisania się do newslettera, są przechowywane na serwerach Sendinblue w Niemczech.

Analiza danych przez Sendinblue

Za pomocą Sendinblue możemy wysyłać nasze kampanie newsletterowe analizować. Więc możemy z. B. sprawdzić, czy została otwarta wiadomość z biuletynem i które linki zostały kliknięte. W ten sposób możemy między innymi określić, które linki były klikane szczególnie często.

Możemy również zobaczyć, czy po otwarciu / kliknięciu zostały wykonane określone wcześniej zdefiniowane działania (współczynnik konwersji). Możemy z. B. rozpoznać, czy dokonałeś zakupu po kliknięciu w newsletter.

Sendinblue umożliwia nam również podzielenie odbiorców newslettera na różne kategorie („klaster”). Odbiorcami newslettera mogą być m.in. B. podzielić według wieku, płci lub miejsca zamieszkania. W ten sposób biuletyny mogą być lepiej dostosowane do odpowiednich grup docelowych.

Jeśli nie chcesz analizować Sendinblue, musisz wypisać się z newslettera. W tym celu w każdej wiadomości biuletynowej podajemy odpowiedni link.

Szczegółowe informacje na temat funkcji Sendinblue można znaleźć pod następującym linkiem: https://de.sendinblue.com/newsletter-software/ .

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych opiera się na Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz cofnąć tę zgodę. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Okres przechowywania

Dane, które zapisałeś u nas w celu otrzymywania newslettera, zostaną przez nas zachowane do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera zapisywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera i usuwane z listy dystrybucyjnej newslettera po wypisaniu się z newslettera. Nie ma to wpływu na dane, które zapisaliśmy do innych celów.

Po usunięciu Cię z listy dystrybucyjnej biuletynów Twój adres e-mail może zostać umieszczony na czarnej liście przez nas lub dostawcę usługi biuletynu, aby zapobiec w przyszłości Zapobiegaj wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, pod warunkiem, że Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z przepisami dotyczącymi ochrony danych Sendinblue pod adresem: https://de.sendinblue.com/datenschutz-uebersicht/ .

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

Zawarliśmy umowę z Sendinblue, w której zobowiązujemy Sendinblue do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich stronom trzecim.

7. Handel elektroniczny i płatności – dostawca

przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to wymagane do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego są (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z tej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z usługi lub wystawienie rachunku.

Zebrane dane klienta będą przetwarzane po zakończeniu zamówienia lub rozwiązanie stosunku biznesowego zostało usunięte. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone

.

dane – przesyłanie przy zawieraniu umowy dla sklepów internetowych, dystrybutorów i wysyłki towarów

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to Jest to konieczne w ramach realizacji umowy, np. Firmie, której powierzono dostawę towaru lub instytucji kredytowej, której zlecono realizację płatności. Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na transmisję. Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, np. W celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu spełnienia a. umowa lub środki przedumowne dozwolone

.

dane – przesyłanie przy zawieraniu umowy o świadczenie usług i treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to Przetwarzanie umowy jest konieczne, na przykład do banku, któremu zlecono realizację płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyraźnie wyraziłeś zgodę na transmisję. Twoje dane nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, np. W celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu spełnienia a. Dozwolone środki umowne lub przedumowne.

Oświadczenie o ochronie danych naszego dostawcy usług płatniczych barzahlen.de znajduje się pod adresem https://www.barzahlen.de/privacy/?lang=de-bz

Google Google Übersetzer
Originaltext
Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Art. 21 DSGVO)

WENN DIE DATENVERARBEITUNG AUF GRUNDLAGE VON ART.
Bessere Übersetzung vorschlagen