ประชุมผู้ดำเนินการไฟแดง 2021
2. กันยายน 2021
CANCELLED – “Operator Conference Red Light 2021” จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2021 รูปแบบของผู้จัดงาน “Interest Group Future Red Light” มีการวางแผนเป็นกิจกรรมออนไลน์ การออกอากาศจะมาจากสองสตูดิโอ ซึ่งจะมีวิทยากรบางส่วนเข้าร่วมด้วย
Online Konferenz

วันเสาร์,

02.10.2021

หัวข้อสัมมนาได้แก่

  • นโยบายการค้าประเวณีในปัจจุบัน
  • กฎหมายภาษีและข้อบังคับในการค้าประเวณี
  • ความต้องการ “บริการทางเพศที่สะอาด”
  • การปฏิรูปสมมุติฐานของ ProstSchG
  • ตัวช่วยเชื่อมโคโรนาสำหรับอุตสาหกรรม
  • แลกเปลี่ยนข้อมูลกับสมาคมบริการทางเพศที่เป็นมิตร

นอกจากตัวแทนที่มีชื่อเสียงจากอุตสาหกรรมแล้ว ผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ ฝ่ายการเงิน และสำนักงานตรวจสอบบัญชีจะเข้าร่วมงานนี้ด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมผู้ดำเนินการ Rotlicht 2021 สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของผู้จัดงาน

เพื่อรับข่าวสารล่าสุด